Výrobní výkresová dokumentace k nábytku zjednodušená i detailní. Kreslení půdorysů nebo technických modelů v CAD, Sketchup a Revit